За нас

А

двансед Кодинг Ентерпрайз е иновативна фирма в областта на софтуер инженеринга и уеб програмирането. Екипът разработва и оптимизира онлайн магазини,мобилни приложения и уеб страници за свои български и чуждестранни клиенти. Адвансед Кодинг Ентерпрайз участва с разработка и спонсорство в съревнованието NASA International Space Apps Challenge 2014 – България 2014 г.

П

рактиката и опитът на фирмата естествено доведоха до идеята за създаване на учебен център, в който всеки желаещ да повиши и усъвършенства знанията си. Център за обучение "Синтакс" има мисията да осигури качествено професионално и езиково обучение на възрастни и деца.

Обучението в Учебен Център "Синтакс" дава възможности за кариерно развитие и реализация, тъй като е изцяло практически насочено, отговаря на потребностите на Бургаски регион и на най-новите тенденции в професионалната област. Предлага курсове за възрастни и деца в 3 основни направления – професионални, езикови, компютърни. Продължителността на всеки курс е различна и зависи от целите и намеренията на курсистите.

Сред най-атрактивните са курсовете за онлайн магазини и за програмиране, както и професионално обучение.
За учениците Учебен център "Синтакс" предлага качествено обучение и гарантирано добро представяне на изпитите от националното външно оценяване след 7 и 8 клас и на матурите.